احکام غصب

١- مالکیت درختی که از شاخه یا قلمه غصبی به وجود آمده
فردى قلمه، یا شاخه، یا ریشه اى از درخت غیر را غصب نموده، و در ملک خود مى کارد. در صورتى که رشد کند و تبدیل به درخت شود، چه کسى مالک آن درخت و میوه اش مى باشد؟

مالک آن صاحب درخت و قلمه است; مگر این که صاحب قلمه رضایت داشته باشد.

٢-برداشتن اشیاء جزئی از هتلها
آیا برداشتن برخی چیزها از هتل ها (مثل خودکار، شامپو و صابون و...) اشکال دارد؟

جائز نیست مگر آنکه معمول این باشد که به هر مسافر خودکار و صابون و ... مخصوص به خود بدهند

/ 1 نظر / 31 بازدید
مجتبی

سلام لطفا تیر وبلاگ یا عنوان آن را اصلاح کنید مسائل شرعی نه مسایل شرعی