آیات قران در مورد شب لیله المبیت

(و من الناس من یشرى نفسه ابتغإ مرضاه الله و الله رووف بالعباد)(بقره‏207:).

«برخى از مردم جان خود را براى تحصیل رضاى خداوند مى فروشند خداوند به بندگان خود رووف و مهربان است».

جانبازى و فداکارى از نشانه هاى افراد با ایمان است، اعمال و رفتار هر فردى زائیده طرز تفکر و عقیده اوست و اگر انسان در راه عقیده خود از جان و مال بگذرد -این کار- حاکى از آن است که ایمان وى به هدف، در درجه بسیار بالا است.

قرآن مجید این حقیقت را در آیه اى منعکس کرده و مى فرماید:

(انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا بإموالهم و إنفسهم فى سبیل الله اولئک هم الصادقون)(حجرات: 15).

«افراد با ایمان کسانى هستند که خدا و پیامبر او را باور نموده و در آن تردید نمى کنند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى کنند آنان به راستى افراد با ایمان هستند».

/ 0 نظر / 145 بازدید