استخاره و فال برای ازدواج

آیا استخاره با آیات قران و فال زدن راه درستی در  ازدواج به شمار می آید؟

بعضی از خانواده ها خصوصا خانواده های مقید در مسائل مذهبی هنگامی که برای فرزندشان خواستگاری می آید فورا به سراغ قران می روند و برای این موضوع کسب تکلیف می کنند و بعضی دیگر از مردم که سطح اعتقادات پایین تری دارند و یا اصلا اعتقادی به استخاره ندارند سراغ فال می روند.

آنچه که در ازدواج مهم است آگاهی یافتن از خصوصیات شخص مقابل است برای اینکه انسان بتواند شرایط را با هم مقایسه کند و در صورت تساوی شرایط فرد مورد نظر را انتخاب کند  برای رسیدن به این مقصود باید از راههایی نظیر تحقیق کردن در مورد شخص و مشورت کردن در این باره با افراد با تجربه استفاده کرد نه از استخاره و فال گرفتن.

  بنابراین در چنین شرایطی اول باید به سراغ عقل خودمان و تجربیات دیگران برویم و در صورتی که این راهها را طی کردیم و باز دارای شک و دودلی بودیم آنوقت می توانیم از قران طلب خیر کنیم اما فال گرفتن نظیر فال قهوه و غیره را مراجع عظام تقلید حرام می دانند

/ 0 نظر / 16 بازدید