روز عرفه،روز پذیرش توبه حضرت آدم علیه السلام مبارک باد

روز عرفه، روز بی پیرایگی و آراستگی در عرفات خدا و روز زمزمه رازمندی های حسین و روز برخورد اشک و لبخند بر عموم مسلمانان علی الخصوص شیعیان مبارک باد.

/ 1 نظر / 29 بازدید