استفتائات فقها در مورد سقط جنین در تجاوز جنسی

جواب: در چنین فرضى با کل خصوصیات مذکوره جایز است.

15/ رجب الأصب/ 1428هـ

http://shirazi.ir/ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی

 

اگر ضرر مهم جسمی یا روحی برای مادر دارد تا قبل از دمیده شدن روح در جنین می توانید آن

را سقط کنید . در غیر این صورت جایز نیست

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

آیة الله العظمى شاهرودی دام ظله

بسمه تعالى
اسقاط جنین حتی اگر روح در آن دمیده نشده
باشد جایز نیست ولی اگر مجبور به
اینکار شد مثلا برای حفظ جان مادر لازم
است که دیه انرا با تفصیلات مذکور در
رساله عملیه پرداخت نماید >
بخش استفتاء - دفتر آیة الله العظمى
شاهرودی دام ظله
شماره استفتاء11130
istefta@shahroudi.net

/ 0 نظر / 37 بازدید