مفاسد آمیزش نامشروع

آمیزش نامشروع علاوه بر اینکه برای خود زن و مرد از نظر روحی و جسمی مفاسدی دارد , برای اجتماع هم از جهاتی موجب خطر و فساد میگردد:

1: فرزندان نامشروع فراوان میشود , به طوریکه تحمل هزینه آنها برای اجتماع و نگهداریشان برای دولتها , بار سنگینی میگردد .

2: بیماریهای خانمانسوز مقاربتی مانند ایدز همان گونه که امروز میبینیم بیش از حد رو به فزونی گذاشته و سلامت جامعه را تهدید میکند و این ضربه مهلکی است که بر پیکر اجتماع وارد میشود .

3: عفت عمومی در معرض خطر قرار میگیرد و دامان بسیاری از زنان شوهردار و مردان زن دار را آلوده میگردد .

4: با شیوع آمیزش نامشروع جلوی تکثیر نسل پاک گرفته میشود و نسل حرامزاده و نامشروع همانطور که امروز در جامعه مان میبینیم زیاد میشود . با آمیزش چند مرد با یک زن , نطفه ها هدر میرود . چون رحم زن نوعا قابلیت پرورش بیش از یک نوع اسپرم را ندارد و علاوه بر این زنان آلوده برای اینکه بتوانند همیشه مردان را بپذیرند , از باردار شدن جلوگیری میکنند .و اگر هم باردار شدند , غالبا سقط جنین مینمایند .

به این جهات آمیزش نامشروع , از تکثیر نسل پاک جلوگیری میکند و اجتماع نمیتواند به طور طبیعی به افراد خود بیفزاید و از نظر نیروی انسانی غنی گردد و اینکه دیگر هیچ عاملی جهت کنترل ازدیاد نسل وجود ندارد .

اینها ضربتهای مهلکیست که از راه منع تعدد زوجات بر اجتماع انسانی وارد میشود , پس ما حق داریم بگوییم:

دنیای غرب با جلوگیری از تعدد زوجات , و جامعه ما هم به تقلید ناآگاهانه از آنها جنبه های عمومی قانون را رعایت نکرده و حق اجتماع را تضییع نموده است , ولی اسلام با تجویز تعدد زوجات با حفظ عدالت علاوه بر رعایت حق شخصی مرد و زن حق اجتماع را هم مراعات نموده است .

اینها دلایل و عللی بود که موجب شده است اسلام با حفظ عدالت تعدد زوجات را جایز شمرده و آنرا تجویز کند .

ممکن است دو امر زیر را نیز از فواید یا عوامل قانون تعدد زوجات محسوب داشت:

1: اگر زن عقیم باشد و طرفین نخواهند از هم جدا شوند .

2: اگر زن بیمار شود و پزشک او را به طور دایم از عمل زناشویی و بارداری منع کند و طرفین نخواهند از هم جدا شوند.

در این دو صورت مرد چاره ای به غیر از انتخاب همسردیگر ندارد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
نسرین

اگر شوهر عقیم بود و نخواستند جدا شوند چه؟ اگر شوهر بیمار بود نخواستند جدا شوند چه؟ اگر شوهر سرد مزاج بود و بخاطر بچه ها نخواستند جدا شوند چه؟؟؟؟؟ایا اسلام به احساسات زنان بی توجه بوده یا احکام تفسیر به رای شده اند؟؟؟