دعای برطرف شدن ظلم ستمکاران

اَللّهُمَّ رَبِّ فَابْتُرِ الظُّلْمَ وَ بُثَّ جِبالَ الْغَشْمِ وَ اَخْمِدْ سُوقَ الْمُنْکَرِ وَ اَعِزَّ مَنْ عَنْهُ یَنْزَجِرُ وَاحْصُدْ شَاْفَةَ اَهْلِ الْجَوْرِ، وَ اَلْبِسْهُمُ الْحَوْرَ بَعْدَ الْکَوْرِ

وَ عَجِّلِ اللّهُمَّ اِلَیْهِمُ الْبَیاتَ وَ اَنْزِلْ عَلَیْهِمُ الْمَثُلاتِ وَ اَمِتْ حَیاةَ الْمُنْکَرِ لِیُؤْمَنَ الْمَخُوفُ وَ یَسْکُنَ الْمَلْهُوفُ وَ یَشْبَعَ الْجایِعُ وَ یُحْفَظَ الضّایِعُ وَ یَاْوَى الطَّریدُ وَ یَعُودَ الشَّریدُ وَ یُغْنَى الْفَقیرُ وَ یُجارَ الْمُسْتَجیرُ وَ یُوَقَّرَ الْکَبیرُ وَ یُرْحَمَ الصَّغْیرُ وَ یُعَزَّ الْمَظْلُومُ وَ یُذَلَّ الظّالِمُ وَ یُفَرَّجَ الْمَغْمُومُ وَ تَنْفَرِجَ الْغَمّآءُ وَ تَسْکُنُ الدَّهْمآءُ وَ یَمُوتَ الاِْخْتِلافُ وَ یَعْلُوَ الْعِلْمُ وَ یَشْمُلَ السِّلْمُ وَ یُجْمَعَ الشَّتاتُ وَ یَقْوىَ الاْیمانُ وَ یُتْلَى الْقُرْآنُ اِنَّکَ اَنْتَ الدَّیانُ الْمُنْعِمُ الْمَنّانُ؛

ترجمه دعا:

خدایا! همانا ستم بر بندگانت در کشورهایت پایدار شده، تا جایى که عدالت‏ را میرانده، و راهها را بریده، و حق را محو ساخته، و راستى را باطل نموده، و نیکى را پنهان کرده، و شرّ را پدیدار ساخته، و پرهیزگارى را خاموش کرده، و هدایت را از میان برده، و خیر را از میان برداشته، و زیان را پایدار نموده، و فساد را رشد داده، و لجبازى را تقویت کرده، و ستم را گسترانده، و از حد گذرانده، خدایا، پروردگارا، این حالت را جز قدرت سلطنت تو برطرف نمى‏‌‌کند، و از آن جز احسان تو پناه نمى‏‌‌دهد، خدایا، پروردگارا ستم را قطع کن، و کوههاى زورگویى را درهم بکوب، و رونق بازار زشتى را فرو نشان، کسى را که از زشتى جلوگیرى مى‏‌‌کند عزیز گردان، و بیخ و بن اهل ستم را دود کن، و به آنان لباس کاستى پس از فزونى بپوشان، خدایا عذاب شبانه را نسبت به آنان پرشتاب کن، و بر آنان کیفرهاى نمونه را فرود آر، زندگى زشتى را بمیران، تا بیمناک‏ ایمنى یابد، و دلسوخته آرام گیرد، و گرسنه سیر شود، و تباه حفظ گردد، و آواره جاى گیرد، و گریخته بازگردد، و تهى‌‌‏دست بى‏نیاز گردد، و پناه‏‌‌‌‌جو پناهنده شود، و بزرگ مورد احترام قرار گیرد، و کوچک مورد حمایت واقع شود، و ستمدیده‏ عزیز گردد، و ستمکار خوار شود، و غم غمدیده برطرف گردد، و آشوب‌‌هاى تاریک و سیاه آرام گردد، و اختلاف بمیرد، و دانش برترى یابد، و صلح فراگیر شود، و پراکنده‏‌‌ها گرد آید، و ایمان نیرومند گردد، و قرآن تلاوت شود، به درستى‏ که تویى جزابخش، نعمت‌‌‏دهنده، بسیار احسان کننده.

منبع: مفاتیح الجنان

اَللّهُمَّ رَبِّ فَابْتُرِ الظُّلْمَ وَ بُثَّ جِبالَ الْغَشْمِ وَ اَخْمِدْ سُوقَ الْمُنْکَرِ وَ اَعِزَّ مَنْ عَنْهُ یَنْزَجِرُ وَاحْصُدْ شَاْفَةَ اَهْلِ الْجَوْرِ، وَ اَلْبِسْهُمُ الْحَوْرَ بَعْدَ الْکَوْرِ

وَ عَجِّلِ اللّهُمَّ اِلَیْهِمُ الْبَیاتَ وَ اَنْزِلْ عَلَیْهِمُ الْمَثُلاتِ وَ اَمِتْ حَیاةَ الْمُنْکَرِ لِیُؤْمَنَ الْمَخُوفُ وَ یَسْکُنَ الْمَلْهُوفُ وَ یَشْبَعَ الْجایِعُ وَ یُحْفَظَ الضّایِعُ وَ یَاْوَى الطَّریدُ وَ یَعُودَ الشَّریدُ وَ یُغْنَى الْفَقیرُ وَ یُجارَ الْمُسْتَجیرُ وَ یُوَقَّرَ الْکَبیرُ وَ یُرْحَمَ الصَّغْیرُ وَ یُعَزَّ الْمَظْلُومُ وَ یُذَلَّ الظّالِمُ وَ یُفَرَّجَ الْمَغْمُومُ وَ تَنْفَرِجَ الْغَمّآءُ وَ تَسْکُنُ الدَّهْمآءُ وَ یَمُوتَ الاِْخْتِلافُ وَ یَعْلُوَ الْعِلْمُ وَ یَشْمُلَ السِّلْمُ وَ یُجْمَعَ الشَّتاتُ وَ یَقْوىَ الاْیمانُ وَ یُتْلَى الْقُرْآنُ اِنَّکَ اَنْتَ الدَّیانُ الْمُنْعِمُ الْمَنّانُ؛

ترجمه دعا:

، و از آن جز احسان تو پناه نمى‏‌‌دهد، خدایا، پروردگارا ستم را قطع کن، و کوههاى زورگویى را درهم بکوب، و رونق بازار زشتى را فرو نشان، کسى را که از زشتى جلوگیرى مى‏‌‌کند عزیز گردان، و بیخ و بن اهل ستم را دود کن، و به آنان لباس کاستى پس از فزونى بپوشان، خدایا عذاب شبانه را نسبت به آنان پرشتاب کن، و بر آنان کیفرهاى نمونه را فرود آر، زندگى زشتى را بمیران، تا بیمناک‏ ایمنى یابد، و دلسوخته آرام گیرد، و گرسنه سیر شود، و تباه حفظ گردد، و آواره جاى گیرد، و گریخته بازگردد، و تهى‌‌‏دست بى‏نیاز گردد، و پناه‏‌‌‌‌جو پناهنده شود، و بزرگ مورد احترام قرار گیرد، و کوچک مورد حمایت واقع شود، و ستمدیده‏ عزیز گردد، و ستمکار خوار شود، و غم غمدیده برطرف گردد، و آشوب‌‌هاى تاریک و سیاه آرام گردد، و اختلاف بمیرد، و دانش برترى یابد، و صلح فراگیر شود، و پراکنده‏‌‌ها گرد آید، و ایمان نیرومند گردد، و قرآن تلاوت شود، به درستى‏ که تویى جزابخش، نعمت‌‌‏دهنده، بسیار احسان کننده.

منبع: مفاتیح الجنان

/ 1 نظر / 53 بازدید
زیتون

سلام اکنون که وارد فصل سرما می شویم سعی کنیم شب ها خوراکی سرد واسترس دار مثل کله پاچه ، چلوماهی ، شیربا هندوانه ، شیربدون خرما ، شیرکنار برنج ، ماست با برنج ، ...نخوریم فرزندیکی ازاهالی محل که کمترازده سال دارد سکته کرده ونیمی ازبدنش فلج شده یکی ازدوستان شب شیربا هندوانه کنارهم خورده دچارخون لختگی وسکته شده روزانه 300نفردرایران دچار سکته مغزی میشه مراقب خوراکی خودباشیم وآنرا مدیریت کنیم