روز پرستار مبارک

روز پرستار بر تمامی کبوتران سپید پوش مبارکباد

پرستاران در جامعه نماد تلاش و دلسوزی در حق همنوع می باشند، شاید مهربانی مهمترین عنصر وجود آنهاست که باعث می شود مردم را قدر دان خود ببینند

/ 0 نظر / 7 بازدید