دلیل حرمت شراب در آیات سوره مائده

خداوند متعال انواع زیادی از گناهان را در این آیه‌ی مبارکه متذکر شده است . (تفسیر معارف القرآن جلد 2 ص 242 با تغییر اندک و اختصار )
علامه مفتی محمد شفیع رحمه الله در ادامه آن چنین می‌نویسد که اکنون با اندکی تغییر، عبارتشان نقل می‌گردد: « شریعت مقدس از این رو شراب را به تدریج حرام قرار داد که ترک اعتیاد برای همیشه بویژه مستی بر سرشت و خوی انسان بیش از اندازه مشکل و سنگین می‌باشد ، جمله معروفی است از علماء که می‌فرمایند فطام العادة اشد من فطام الرضاعة یعنی همانگونه که باز گرفتن طفل از شیر مادر سنگین می‌باشد ترک عادت مستمر از آن سنگین‌تر است . بنابراین اسلام بر اساس اصول حکمت‌آمیز و حکیمانه اولاً خراب‌ها و مفاسد آن را بیان کرده ، ‌سپس در اوقات نماز آن را ممنوع قرار داد و بعد از مدتی آن را حرام قطعی اعلام نمود . آری! همانطور که در ابتداء درباره حرام گردانیدن شراب تدریج مقتضای حکمت بود همچنین بعد از حرام گردانیدن شراب اجرای قانون ممنوعیت آن با قاطعیت کامل نیز مقتضای حکمت بود

/ 0 نظر / 29 بازدید